பதினெண் சித்தர்கள் – கடவுளும் கடவுளாகும் வழிமுறைகளும்

எங்களது சேவை

பொது மக்களுக்கு

பதினெண் சித்தர்களின் தத்துவங்கள், சித்தாந்தங்கள், நெறி முறைகள், மந்தரம், மந்திரம், மந்திறங்களை வழங்கி தங்கள் தாங்கள் அருளுலக பொருளுலக வாழ்வில் மேன்மையடைய வழிகாட்டுகிறோம்

அருளாளராக

சித்தரடியான், சித்தரடியாள், சித்தரடியார்களாக வாழும் முறையைத் தெளிவித்து அவரவர் தெய்வீக நிலை எய்திட, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டிட வழிவகை செய்கிறோம்

சேவை

கோயில் புத்துயிர்ப்பு, குடமுழுக்கு, பரிகார யாகம், பூசைகள் செய்து தருகிறோம்

Recent Works

Latest Blog

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read More

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Powered By Indic IME